Orkanger middag lørdag

 
Stor takk til Per Otto Svendsen som tok seg av årets portoregning (over tusen invitert!)   Audun Roel og Kjell Arne Utseth. Takk for flott hjemmeside, Kjell Arne!
 
Kåre Aarseth og Eva M. Jensen (som har samlet inn 1700 navn)   Mette og Per Otto Svendsen
 
Guttorm Sand og Ida, takk til Per Ottos kontakter som gjorde at vi valgte Bårdshaug!   Norvald Liabø og Jorunn Flenvold Liabø (som fylte 60 år, vi gratulerte!)
 
Per M Michelsen   Anne Marit Michelsen og Morten Berner Petersen
 
Bjørn Belsås   Marit og Arne Eliassen, takk for flotte bilder, Arne!
 
Nils Arnfinn Husøy og Gørli Rambekk   Leif Rambekk og Sturle Skarshaug
 
Svanhild Grøntvedt og Edgar Tappen Hurthi   Harald Brien (x H. Toth) og Øivind Lia
 
Harald Brien, Øivind Lia og Odd Jøssing   Knut Jøssund og Hans Petter Stallvik
 
Dagfinn Myran, Hans J Borgersen og Dagfinn Øverkil   Dagfinn Myran, Hans J Borgersen og Dagfinn Øverkil
 
Sigmund Skjelbreidalen, Øivind Størdal og Bjarne Kjærstad   Bjarne M Kjærstad
 
Nils S Hansen   Oddvar Apold, Greta Karin Flønes og Bjørge Abrahamsen
 
Greta Karin Flønes og Bjørge Abrahamsen   Randi og Einar Johnsen
 
Nina Rudi Krøtø og Gunnar Stallvik   Vigdis og Trond Aadahl
 
Alf Bjerkan og Louis Meisland   Terje Sivertsen
 
Geir Brækis Brekstad og Asbjørg Hammervold   Anne og Terje Peter Bjeren
 
NN, Britt Marit Eidnes og Øivind Alexandersen   Øivind Alexandersen
 
Anne og Reidar Elven, og Karen Winding   Reidar Elven og Karen Winding
 
Odd Egil Solberg og Frank Vidar Pedersen   Kåre Aarseth holder tale
 
Kåre Aarseth gir oss skjemt og alvor   Kåre Aarseth, hedersmann og krigsseiler, født 1922, dro til sjøs 1936.
 
Arrangements-komiteen. Kjell Arne, Per Otto og Eva   Norvald Liabø, Jorunn Liabø, Audun Roel, Kjell Arne Utseth, Mette Svendsen
 
Sturle Skarshaug, (Per Michelsen), Anne Marit Mikkelsen, Morten Berner Petersen og Bjørn Belsås   Nils A Husøy, Goerli Rambekk, Leif Rambekk, Sturle Skarshaug
 
Dagfinn Øverkil, Svanhild Grøntvedt, Edgar Tappen Hurthi, Harald Brien, Øivind Lia, Odd Jøssing, Knut Jøssund   Svanhild Grøntvedt, Edgar Tappen Hurthi, Harald Brien, Øivind Lia, Odd Jøssing
 
Dagfinn Myran, Hans J Borgersen, Dagfinn Øverkil, Svanhild Grøntvedt, Tappen Hurthi   Middagen kommer snart......
 
Litt sang må til.....   Geir Brekstad, Asbjorg Hammervold, Nina Rudi Krøtø, Gunnar Stallvik
 
49_Terje Bjeren_Anne Bjeren_Britt-Marit Eidnes_Oivind_Alexandersen_Odd Egil Solberg   Britt, Alexandersen, Solberg, Frank V Pedersen, Rambekks, Karen Winding
   
Flott kveld på_Bårdshaug Herregård