Eva sparer fortsatt på navn og adresse på tidligere Texaco seilere. Hun jobber kontinuerlig med sine navnelister. Kjenner du noen som har seilt i Texaco så be de kontakte oss eller send selv inn navn og annen info så hun kan få det med i listene.

 

 

 

www.texacotreff.no

 

Navnelister