Bilder fra Texaco Bergen innsendt av Helge Fimland

2. mask. Thor Sulland Arbeid på dekk
Bergen inn til Cartagena, Spania Chifen inspiserer tetningane
Fest på lugaren Helge Fimland
I rom sjø Kona til overstyrmannen,matros fra Danmark og pumpemannen
Kontrollrommet Matros Lars Raaden forsyner seg av nattmat etter landlov
Matrosen Erling Sylte, 2 styrmannen Kåre og Ståle Tangen til venstre MT Texaco Bergen inn til Hamburg våren 1979
Pumpemannen På brua
Roald Grande smakar på fenelåret Samling i baren
Smører Stallvik og Motormann Sten Stensen Sten Stensen i verkstedet
Stuerten og pika tar seg ein svingom på lørdagskvelden Styrmann Misje og smørar Fimland
Styrmann Misje på bruvingen Ståle Tangen tar middagskvilen