Noen bilder fra min tid i Texaco. M/T Texaco Oslo 1966-77-T/T Texaco Belgium 1969-70

1Kokk Birger Johansen, M/T Texaco Oslo, 1966-67

 

Båtsmann Isaksen,M/T Oslo eller T/T Belgium

 

Noen av offiserene,julen 1966,M/T Texaco Oslo

 

Julen 1966, alle damene på M/T Texaco Oslo

 

T/T Texaco Belgium 1969-70 fra venstre B.Johansen, ?, Tømmermann Poul Pedersen,?,  Fyrbøter Kjell Benjaminsen

 

M/T Texaco Oslo, 1966 ,Matros Saltvik, Bås- Tømmermann Pedersen/m, frue

 

M/T Texaco Oslo, 1966 Synnøve Rognvik, 2 Kokk T.Mørch, Matros Alf Stølan

 

??

 

Smører Stene, 2 kokk Mørch, 1 kokk B.Johansen

 

M/T Texaco Oslo, julen 1966